MakerPlace - Entreprenörskap 

Kul&Reko - Kultur ur KUL


Här börjar vår vandring tillsammans. Två plattformar i ideell anda som sluter samman för den Goda Saken Skull

ALLA får Plats! Alla som delar vår värdegrund;

TOLERANS, ANSVAR, UTVECKLING, RESPEKT FÖR DEN GODA SAKEN SKULL!


VI VERKAR I HÖGDALENS CENTRUM

Högdals gången 13 

Dagtid 10 00 - 17 00 (MakerPlace)

Kvällstid 18 00 - 20 00  (Kul&Reko)


Helger - MakerPlace (vid tillfällen även Kul&Reko)