es-PortFolio Kul&Reko

13.11.2021

Kul&Reko den Sociala Plattformen; Företag och Ideella organisationer som tillsammans verkar för medlemsförmåner för medlemmar i vår gemenskap. 

Portfolio Kuloreko & vårt Kulturarbete tillsammans med Dagny och Thérese

Låt oss Presentera; Företagsbiten, vi verkar runt Event, Coaching och förmedling av arbete.

Låt oss presentera de Ideella organisationerna; Portfolio; Bbeabridge och Portfolio; KlubbVida Sana Där du kan bli medlem för 100 kr per år om du önskar, HÄR

Låt oss presentera 2 stora ambassadörer;

Dagny Carlsson och Therése Neaimé  / Bbeabridge och alla fina gäster