JulkalenderDag7

Dagens Julkalender och Dagens ord;

Tryck HÄR

Samer och Traditioner

Vet du var Samerna börjar sitt land i Sverige, vad de bor och hur de verkar. I dagens avsnitt av Svenska traditioner lyssnar vi på Anna som åker in i Sameland. Tryck HÄR

Dagens Gåva; Tryck HÄR

StadsMissionens Arbete.


Tryck HÄR

Man kan fråga sig varför vissa alltid ställer upp och andra inte alls. Vet du, lyssna gärna!